Husbesøg og samtaler

Samtalen og fortroligheden i glæde som i sorg mellem sognets beboere og præsten er afgørende. Derfor er det en meget vigtig del af præstens virkefelt er tage ud på hjemmebesøg, og det er aldrig ubelejligt at bede om en samtale. Der behøver ikke være anden anledning til et besøg end den, at man gerne vil tale med sin præst og lære hende at kende.

Men ønsket kan naturligvis også være begrundet i sygdom, ensomhed eller der kan opstå situationer i livet af den eller anden art, hvor det at få vendt sine tanker og sin dagligdag med et medmenneske kan gøre en stor forskel. Og så kan der naturligvis være forhold af mere trosmæssig, kirkelig eller sjælesørgerisk karakter. Intet er for stort og intet er for småt. Ofte vil en samtale helt af sig selv kaste lys ind over flere forhold samtidigt. Det skal understreges, at jeg som præst har tavshedspligt og skal ikke føre journal. Hvad der snakkes om i fortrolighed, forbliver i fortrolighed.

Alle er velkomne til tage kontakt til mig på egne eller andres vegne for at træffe aftale om et besøg, og man er i øvrigt også altid velkommen til at henvende sig i præstegården. Jeg tager også gerne på sygehusbesøg, men da præster ikke længere får besked fra sygehuset, når beboere fra sognet er indlagt, er jeg netop nødt til at bede om et praj. Kontakt præsten her