Aktivitetsudvalg

Formand
Lisbeth Andreasen
Ahornvej 3
Vester Hassing
9310 Vodskov
98256600
Mail her

Helene Søholm
Knudsen
Nåleøjet 27
Vester Hassing
9310 Vodskov
26377314
Mail her

 
 

Birthe Marie Madsen
Nåleøjet 36 B
Vester Hassing
9310 Vodskov
23341468
Mail her

Afventer ansættelse af ny sognepræst

Organist
Marianne Carlsen
Uglevænget 58
22376622
Mail her

 

Else Gjedde

 
 
 
 
 

Byggeudvalg

Leif Christensen
Elsamvej 66
Vester Hassing
9310 Vodskov. 
Tlf. 25307201
Mail her

Lissy Larsen
Mail her

Tommy Hvedhaven
Drosselvej 82
Vester Hassing
9310 Vodskov
98257441 
Mail her

Bygningskyndig
Jørgen Nielsen

 
 

Kirke- og kirkegårdsudvalg

(incl. præstegård og forpagterbolig)

Jens Andreasen
Ahornvej 3
Vester Hassing 
9310 Vodskov
98256600
Mail her

Leif Christensen
Elsamvej 66
Vester Hassing
9310 Vodskov. 
Tlf. 25307201
Mail her

Agnete Holte Christensen
Agernvej 9
Stae
9310 Vodskov
Mail her

Lissy Larsen
Mail her

Helene Søholm
Knudsen
Nåleøjet 27
Vester Hassing
9310 Vodskov
26377314
Mail her

 

Forretnings- og økonomiudvalget

Tommy Hvedhaven
Drosselvej 82
Vester Hassing
9310 Vodskov
98257441 
Mail her

Helene Søholm
Knudsen
Nåleøjet 27
Vester Hassing
9310 Vodskov
26377314
Mail her

Kasserer
Hanna Buchwald
Mail her

Leif Christensen
Elsamvej 66
Vester Hassing
9310 Vodskov. 
Tlf. 25307201
Mail her

Lisbeth Andreasen 
Ahornvej 3V
ester Hassing
9310 Vodskov
98256600
Mail her

Afventer ansættelse af ny sognepræst

PR-udvalg

Leif Christensen
Elsamvej 66
Vester Hassing
9310 Vodskov. 
Tlf. 25307201
Mail her

Lissy Larsen
Mail her

Birthe Marie Madsen
Nåleøjet 36 B
Vester Hassing
9310 Vodskov
23341468
Mail her

Afventer ansættelse af ny sognepræst

Agnete Holte Christensen
Agernvej 9
Stae
9310 Vodskov
Mail her