Menighedsrådsformand

Tommy Hvedhaven
Drosselvej 82, V. Hassing,
9310 Vodskov. 
Tlf. 9825 7441
E-mail: hvedhaven@hotmail.com