Sommerblomster på kirkegården

Flere steder ved kirkegården er der sået sommerblomster som man frit kan plukke til brug for en buket ved et gravsted.

Naturgræs på kirkegården - hvorfor?

Naturgræs for at gøre kirkegården lidt grønnere, styrke biodiversiteten og leve op til vores status som "Grøn Kirke". Læs mere om emnet her.

 

Sommerblomster ved kirken

Også ved kirken lyser sommerblomsterne op.

Oversigt over gudstjenester i kirken

Se tidspunkterne her

Biodiversitet på kirkegården

Biavler Knud Poulsen fortæller om biernes arbejde på kirkegården og nærmeste omegn.

Grøn Kirke

Miljøet er i centrum. Læs mere her.

 

Kunst i sognegården

Se værkerne her

 

Kirkens historie

Se folder om kirkens historie her