Stemningsfuld høstgudstjeneste

Højtidelig og stemningsfuld høstgudstjeneste. Frokost og bankospil i sognegården efter gudstjenesten. Se fotos her

Nyt tag

I den kommende tid vil taget på præsteboligen blive udskiftet. Det har vist sig, at det nuværende tag, som har været på boligen siden 1990, er i så dårlig en stand, at en udskiftning er nødvendig. Vester Hassing Menighedsråd har derfor fået bevilliget en sum penge fra Aalborg Nordre Provsti til udskiftningen. Man ser ikke umiddelbart, at taget er dårligt, men ved kraftige regnskyl er der konstateret vandindtrængning til skade for murværk og anden konstruktion. Arbejdet forventes færdig sidst i oktober.

 

 

Menighedsmøde -opstillingsmøde

På menighedsmødet forleden blev regnskaber og budget fremlagt. Planlagte ændringer af kirkegården oa. blev drøftet med svar på uddybende spørgsmål.

Ligeledes opstillingsmøde ifm. det kommende menighedsrådsvalg med gennemgang af love og regler på området.

X i kalenderen allerede nu

Spændende aktiviteter efter sommerferien og resten af året. Læs mere her

Valg til menighedsråd

Valg til menighedsrådet finder sted tirsdag den 8. november. Se orientering om valgregler her

Små synger sammen

Kirke- og kulturmedarbejder Charlotte Hejslet Larsen sammen med Teo og masser af dagplejerbørn sang i aktivitetscenteret på Hassinghave.

Mellem Bach og Beatles

Syv topmusikere - Morten Kargaard Septet - fra den rytmiske og klassiske scene spillede i kirken.

500-året for reformationen

I 2017 kan vi fejre 500-året for reformationen. Som optakt til jubilæet afholdes der i Aalborg Stift en række reformationsgudstjenester den 31. oktober. Læs mere her

Stor interesse for rundvisning

Forleden var der ikke alene "Åben Kirke" - med en tur i kirketårnet, men også mulighed for at få et indblik i de ændringer, der sker på kirkegården. Mange interesserede tog mod invitationen. Se fotos her.

 

 

Søges!

Kandidater til menighedsrådsvalget den 8. november søges!
Få medbestemmelse og indsigt i de mange spændende aktiviteter, der er med til at præge kirken fremadrettet.
Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde. Det er også menighedsrådet, der administrerer ejendomme og økonomi. Læs mere her
 

Kunst i sognegården

Se kunstværkerne her

Oversigt over gudstjenester

Se tidspunkterne her

Slægt og data

Ønsker du at finde et bestemt gravsted på kirkegården? Så er der søgemulighed her. Samme mulighed er der også under LINKS øverst på siden.

Kirkens historie

Se folder om kirkens historie her